RMS Import Tool versie 2

Om het mogelijk te maken om snel meerdere nieuwe of bestaande artikelen, klanten en bestellingen/pakbonnen toe te voegen in de database van het Microsoft Dynamics Retail Management System heeft Retail-Tec een import tool ontwikkeld genaamd RMSSOImport, de RMS Import tool. Een nieuwe uitgebreidere versie is nu beschikbaar.

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om nieuwe orders te importeren of te wijzigen via een Excel bestand. De orderregels kunnen worden ingelezen op basis van het eigen artikelnummer of de artikelcode van de leverancier (alias). Ook is het mogelijk klantgegevens te importeren.

In RMSSOImport kunnen Excel 97-2003 of 2007-2010 bestanden worden ingelezen. De data wordt op de juiste locatie in de database opgeslagen. Om er zorg voor te dragen dat de data voldoet aan de eisen die het Retail Management System er aan stelt worden de gegevens gevalideerd. De status van de import wordt op het scherm weergegeven.

Excel is niet vereist op het import systeem, maar is aanbevolen voor het snel kunnen corrigeren van gegevens of voor het controleren waarom een specifieke regel niet wordt ingelezen.